Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
gda
2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viaundonee undonee
gda
6485 f588
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
gda
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaundonee undonee
gda
9418 0ba1 500
Warszawa. Zdjęcie roku ;)
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaundonee undonee
gda
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
gda
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viameem meem
gda
gda
0466 6ea1
Reposted fromSaladfinger Saladfinger viaundonee undonee
gda
Roztrzęsioną ręką wyciągam z kieszeni koszuli papierosa i zapalam.
- To świństwo pana zabije.
- Oby jak najszybciej - mamroczę i zaciągam się głęboko.
— Jodi Picoult - Już czas
gda
Quentin Tarantino, Bruce Willis, Maria de Medeiros and Lawrence Bender on the set of Pulp Fiction (1994)
Reposted fromhalucine halucine viairmelin irmelin
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

gda
Reposted fromkylindra kylindra vian-nudelsalat n-nudelsalat
gda
1387 28ae
Reposted fromgaf gaf vian-nudelsalat n-nudelsalat
gda
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina vian-nudelsalat n-nudelsalat
gda
2361 9751
Reposted fromsiara siara vian-nudelsalat n-nudelsalat
gda
1966 af5c
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viaIriss Iriss
2959 8f6d 500
Reposted frombleubudgie bleubudgie viahairinmy hairinmy
gda
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolakocie olakocie
gda
0785 b683 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamoviesss moviesss
gda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl